JANKA na PODLAHU 20kg

Kód: J05010
Značka: ChemProgres
599 Kč / ks 495 Kč bez DPH
Skladem

Prostředek pro ruční mytí podlah, s vůní levandule

Detailní informace

Detailní popis produktu

JANKA NA PODLAHU

Prostředek pro ruční mytí podlah, s vůní levandule

Dávkování: Podle druhu a úrovně znečištění dávkujte cca 1 polévkovou lžíci ( 10 ml ) na 5 l vody.

Varianty kusového balení:

Bezpečnostní upozornění:

   Varování

vykřičník

Standardní věty o nebezpečnosti:

H319 Způsobuje vážné podráždění očí.

Pokyny pro bezpečné zacházení:

P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. P102 Uchovávejte mimo dosah dětí. P264 Po manipulaci důkladně omyjte ruce a zasažené části těla. P280 Používejte ochranné rukavice/ochranné brýle. P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. P337+P313 Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.

Složení: 5-<15 % aniontové povrchově aktivní látky, <5 % amfoterní povrchově aktivní látky, parfémy, Bronopol, barvivo, Linalool, Limonene

Výrobce: ChemProgres s.r.o., Nádražní 575, Staré Město, 68603, Česká republika, telefon: +420 725 950 679

UFI: Q5D6-Y0JK-200C-H0Y9

Ke stažení:

Bezpečnostní list: CZE_BL_JANKA_na_podlahu

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Pouze registrovaní uživatelé mohou vkládat články. Prosím přihlaste se nebo registrujte.

Nevyplňujte toto pole: