JANKA na NÁDOBÍ 20kg

Kód: J05009
Značka: ChemProgres
575 Kč / ks 475 Kč bez DPH
Skladem

Prostředek pro ruční mytí nádobí, s vůní citrónu

Detailní informace

Detailní popis produktu

JANKA NA NÁDOBÍ

Prostředek pro ruční mytí nádobí, s vůní citrónu

Dávkování: Podle množství nádobí, druhu a úrovně znečištění dávkujte cca 1 polévkovou lžíci ( 10 ml ) na 5 l vody. Po umytí opláchněte nádobí čistou vodou.

Varianty kusového balení:

Bezpečnostní upozornění:

   Varování

vykřičník

Standardní věty o nebezpečnosti:

H319 Způsobuje vážné podráždění očí.

Pokyny pro bezpečné zacházení:

P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. P102 Uchovávejte mimo dosah dětí. P264 Po manipulaci důkladně omyjte ruce a zasažené části těla. P280 Používejte ochranné rukavice/ochranné brýle. P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. P337+P313 Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.

EUH208 Obsahuje d-limonen. Může vyvolat alergickou reakci.

Složení: 5-<15 % aniontové povrchově aktivní látky, <5 % amfoterní povrchově aktivní látky, parfémy, Bronopol, barvivo, Citral, Geraniol, Linalool, Citronellol, Limonene

Výrobce: ChemProgres s.r.o., Nádražní 575, Staré Město, 68603, Česká republika, telefon: +420 725 950 679

UFI: A2D6-F0V5-R00U-VPD7

Ke stažení:

bezpečnostní list: CZE_BL_JANKA_na_nádobí

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Pouze registrovaní uživatelé mohou vkládat články. Prosím přihlaste se nebo registrujte.

Nevyplňujte toto pole: